http://www.trongotchithien.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 mr.PHUONG VN 0918035721

 mr.VORAPAT VN 0914507590

 mr.VORAPAT TH 0840123451

ớt chỉ địa "Thai Mai TT 150" เมล็ดพันธุ์พริกหนุ่มขาว "ไทย ไหม 150" chilli seeds

ớt chỉ địa "Thai Mai TT 150" เมล็ดพันธุ์พริกหนุ่มขาว "ไทย ไหม 150" chilli seeds

hạt giống ớt chỉ địa  "Thai Mai TT 150" เมล็ดพันธุ์พริกหนุ่มขาว "ไทย ไหม 150" chilli seeds

Trái dài 14-16 cm. Thời gian thu hoạch 70-75 ngày sau gieo.

ติดผลดก ผลยาวตรง 14-16 ซม. ผลสีขาวอมเขียว ผิวเรียบมันวาว เนื้อหนา น้ำหนักดี ทนโรค อายุเก็บเกี่ยว 70-75 วัน หลังย้ายกล้า

Prolific produce, uniform fruit 14-16 cm.in lenght, high yielding, tolerance to disease, first harvest 70-75 days after transplanting

Tags : Thailand seed Thailand seeds Thailand seeds export Thailand seed export Thailand export seeds Watermelon seed watermelon seed watermelon seeds watermelonseed watermelonseeds export watermelon seed export watermelon seeds Thailand export seed Thailand expo

view

 ID Th0840123451

 ID 0914507590

 ID 123vietthai

view